Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Peuterwerk


Voorbereiding op de basisschool

De voorschool is een belangrijke aanvulling op de opvoeding thuis. Alles is er op gericht om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. De leidsters begeleiden de kinderen in de ontwikkeling van bijvoorbeeld taal, motoriek en sociale vaardigheden. Al in een vroeg stadium herkennen ze achterstanden in de ontwikkeling. In overleg met de ouders kan dan extra ondersteuning worden ingezet, gericht op het goed kunnen doorstromen naar de basisschool.
Ook is de voorschool een gerichte voorbereiding op de basisschool. Er wordt spelenderwijs gewerkt volgens een educatief programma dat de ontwikkeling stimuleert op een speelse en gevarieerde manier. De voorschool is in ons gebouw gevestigd en, waar mogelijk, wordt het aanbod op elkaar afgestemd.

Naar de voorschool

Al voordat een peuter voor het eerst naar de voorschool gaat, is er gelegenheid om te komen wennen op de groep en kennis te maken met de leidsters en de andere kinderen.
In de maand vóór de plaatsingsdatum ontvangen ouders een bevestigingsbrief of e-mailbericht waarin staat wanneer het kind met een ouder wordt verwacht. De leidster legt tijdens het bezoek uit hoe een ochtend of middag op de voorschool er uitziet.

Meer informatie

www.stichtingpeuterwerk.nl