Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie

 

De missie van de school

 

Jij mag zijn zoals je bent
om te worden wie je bent,
maar nog niet kunt zijn;
en je mag het worden
op jouw manier in jouw tijd. 

 

Missie

De Willem-Alexander is een christelijke basisschool in een modern gebouw, waar gebruik wordt gemaakt van moderne lesmethoden door een enthousiast team. Wij staan met elkaar garant voor een veilige en gezellige sfeer, waar een kind mag zijn wie hij/zij is en waar we op zoek gaan naar de mogelijkheden voor een optimale ontwikkeling van ieder kind. Bij ons vormt respect een sleutelwoord.

Visie

CBS Willem-Alexander is een christelijke basisschool waar we verhalen uit de bijbel vertellen en dit proberen te verbinden aan de tijd van nu, aan onze groep en aan onszelf. Vanuit die visie willen we omgaan met elkaar. We bieden kinderen een veilige plek waar ze samen het leven leren, zodat ze hun weg kunnen vinden in de wereld van morgen. We leren kinderen dat je mag zijn wie je bent en dat je juist van fouten maken leert. Er is veel aandacht voor ieder kind. We vinden het namelijk belangrijk dat een kind zich competent voelt en kan leren op een niveau dat passend is. Samen maken we de school tot een vertrouwde omgeving waar kinderen de ruimte krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen
. 

Onze kernwaarden zijn:

• Een christelijke school waar kinderen welkom zijn in een veilige omgeving.
• Samen waar het kan, apart waar het moet.
• Een school met tijd om te werken, te vieren en te spelen.

• Innovatief, creatief, altijd in beweging en waar veel tijd en aandacht wordt besteed aan muziek en talentontwikkeling.
• De school waar we Ontdekkend, Onderzoekend en Ontwerpend Leren een plekje geven in het curriculum en waar in maart 2022 gestart wordt met de aanleg van een Groen Schoolplein.
• Onze ouders zijn onze beste ambassadeurs!