Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Resultaten


Contact met ouders over resultaten

Wij houden ouders goed op de hoogte van de behaalde resultaten en het welbevinden van hun kind. Ook vinden wij het belangrijk om met kinderen te praten over hun welbevinden en leerontwikkeling en houden we enkele keren per jaar kindgesprekken.
Bij de start van het schooljaar hebben wij ouder/kindgesprekken met als doel om samen te kijken naar het jaar dat voor ons ligt en doelen te stellen. Hiernaast nodigen wij ouders twee keer per jaar uit voor een tienminutengesprek (november en maar) en het laatste gesprek voor de zomervakantie is op uitnodiging van de leerkracht of aanvraag door ouders.