Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Resultaten


Contact met ouders over resultaten

Wij houden ouders goed op de hoogte van de behaalde resultaten en het welbevinden van hun kind. Naast de informele contactmomenten stellen wij ouders drie keer per jaar in de gelegenheid tien minuten met de leerkracht te praten. Als er meer tijd nodig is, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. In november houden we het eerste gesprek. In februari en juni krijgen de kinderen een rapport die tijdens het gesprek aan de orde komt.