Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Bovenbouw

De bovenbouw bestaat wisselend uit de groepen 6, 7 en 8 of de groepen 7 en 8. 
De wereld van kinderen vanaf 10 jaar wordt steeds groter. Waar kinderen in de middenbouw nog erg met zichzelf bezig zijn, kijken ze vanaf een jaar of 10 meer om zich heen. De wereld wordt steeds leuker en daar valt heel veel te leren! Een vak als Wereldoriëntatie is dan erg interessant.
Door te werken in een combinatiegroep, leren kinderen veel van elkaar. Lessen van een groep hoger zijn soms ook erg interessant en wat is het fijn als je dat al een keer gehoord hebt. Dingen beklijven beter als je het vaak hoort.

Kinderen die de stof van hun eigen leerjaar moeilijk vinden, kunnen heel makkelijk een stapje terugdoen. In een combinatiegroep is dat heel goed te realiseren. Kinderen raken er gauw aan gewend en niemand die er moeilijk over doet!

Kinderen van de bovenbouw worden regelmatig ingezet als maatje van een jonger kind. Dit geeft hen een gevoel van verantwoording, wat goed is voor hun zelfvertrouwen.

In de bovenbouw begint ook het werken met een weektaak. Zelf je taken leren plannen en zo verantwoordelijk zijn voor je eigen werk. Op deze manier begint eveneens de voorbereiding naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast leren kinderen werkstukken maken, boekbesprekingen houden en presenteren. Met lessen rondom wetenschap en technologie en dramatische- en beeldende vorming leren kinderen ook hun creatieve talenten te gebruiken.