Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderbouw

Op onze school werken we binnen de combinatie 1/2/3. Kinderen van verschillende leeftijden (4 tot en met 7 jaar) zitten bij elkaar in één lokaal, de onderbouw genoemd.
Deze combinatie biedt de mogelijkheid om veel samen te leren en te spelen. Ons motto is: samen doen waar het kan, apart waar het moet. Binnen een taalrijke omgeving werken we op ons eigen niveau aan de ontwikkeling op het gebied van taal, lezen, rekenen, muziek etc. We doen dit door opdrachten in werk en spel maar ook door vrij spel binnen en buiten. 
 

We werken een aantal weken met alle kinderen vanuit hetzelfde thema. We gebruiken verschillende methodes om het aanbod passend te maken bij de verschillende groepen. Samenwerkend leren bestaat uit tekenen en schrijven over dezelfde vertelplaat, zinnen maken met dezelfde woorden, tellen en getallen structureren met allerlei concrete materialen. Dit zijn voorbeelden die groep 1/2/3 tot een Kansrijke groep maken. 
 

De onderbouw biedt veel verschillende activiteiten voor alle kinderen van alle leeftijden. In de kleine groepen is er veel aandacht voor de onderwijsbehoefte van ieder kind. Kinderen leren veel vanuit zichzelf en dat wordt in deze groep gestimuleerd. De kinderen plannen zelf hun activiteit op het Digikeuzebord,zo werken we aan zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. We volgen de ontwikkeling van alle kinderen in woord en beeld in ons observatiesysteem.
 

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens een ochtend meedraaien!