Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Bso/Tso


Overblijven (TSO – Tussen Schoolse Opvang)

Gecertificeerde overblijfouders verzorgen het overblijven. Ze zijn gelijk gesteld aan een leerkracht, voor wat betreft aansprakelijkheden toezichthoudende taken. Ouders kunnen de overblijfmedewerker aanspreken over zaken die over het overblijven gaan. Indien nodig kan dit met tussenkomst van de directie.
In het overblijfreglement met staat meer informatie over het overblijven en de hieraan verbonden kosten. Wijzigingen die gedurende het schooljaar worden aangebracht in de regels bij het overblijven delen we mee via de nieuwsbrief.