Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouders


Samenwerken vanuit vertrouwen

Vanuit vertrouwen geven ouders het onderwijs en een deel van de opvoeding uit handen aan de basisschool. Goede communicatie is onmisbaar in het belang van de kinderen en in het belang van de onderlinge relatie. Ouders kunnen van ons verwachten dat we hen goed informeren, waardoor ze begrijpen wat er op school gebeurt en ze kunnen meeleven en meedenken. Teamleden bevorderen de samenwerking met ouders en de school geeft ouders de ruimte om mee te denken over de ondersteuning van het kind in de groep en thuis.

Ouderbetrokkenheid: goed voor het kind en de school

Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij de school. Ze hebben medezeggenschap in de vorm van een medezeggenschapsraad, kunnen de school helpen in de activiteitencommissie of helpen bij activiteiten of onderwijsondersteunende zaken, zoals het verzorgen van feesten, helpen bij knutselactiviteiten en extra schoonmaakwerkzaamheden, buitenschoolse activiteiten, klussen en verkeersveiligheidsacties. Aan het begin van het schooljaar nodigen we ouders uit voor een informatiebijeenkomst in de groep. Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor zowel het kind als de school. In de twee wekelijkse nieuwsbrief staan actuele zaken en activiteiten.

Ouders komen kijken in de groep

We nodigen ouders regelmatig uit om het werk van hun kinderen te bekijken. Op de kijkavonden laten de kinderen hun werk zien dat ze binnen een project hebben gedaan. Tijdens kijkochtenden laten ze hun schoolwerk zien.