Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Commissies


Klankbordgroep

De Klankbordgroep is een groep ouders die in samenspraak met de directeur meedenkt over onze school. Het gaat dan bijvoorbeeld over de inrichting en onderhoud van het plein en de school of over de toekomst.

Activiteitencommissie

Onze activiteitencommissie bestaat uit ouders van leerlingen. Ook denkt één van de teamleden mee. De belangrijkste taak van deze geleding is het team te ondersteunen en hulp te verlenen bij allerlei activiteiten en werkzaamheden zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en het afscheid van groep 8. Ook organiseren zij elk jaar een activiteit voor alle kinderen en hun ouders, bijvoorbeeld een fietstocht of een playbackshow. Ouders die niet lid zijn van de activiteitencommissie nodigen we uit om hun ideeën kenbaar te maken bij een ouder van de activiteitencommissie.