Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod


Onderwijsaanbod: samen en op eigen niveau

Samenwerken is belangrijk in ons onderwijs en onze methodes sluiten daarbij aan. Naast het samenwerken is ook ruimte voor differentiatie; werken op verschillende niveaus. Hierbij zetten we ook software in waarmee een kind op eigen niveau aan de oefenstof kan werken.

Spelend leren en thematisch werken in de onderbouw

In de onderbouw gaan we uit van spelend leren en thematisch werken. De kinderen van groep 1, 2 en 3 leren al spelend, vertellend en handelend. Groep 3 werkt meer uit de methodes voor rekenen en taal, maar nog wel in combinatie met de rijke speel-leeromgeving van de kleuterklas.

Uitdaging in de middelbouw

In de middenbouw maken we gebruik van de nieuwsgierigheid van kinderen. We bieden hen uitdagend onderwijs. In deze periode gaan ze van het spelend lerend vanuit de onderbouw over naar meer samenwerkend leren.

Vergroten van zelfstandigheid in de bovenbouw

Voor de oudste kinderen wordt het onderwijs zakelijker en de uitdaging groter. Hoewel het samenwerkend leren nog steeds centraal staat, vergroten we ook de individuele zelfstandigheid.