Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Digitale middelen

We leven in tijden van grote veranderingen in onze wereld. Die veranderingen gaan ook aan onze leerlingen niet voorbij. Van jongs af aan raken kinderen vertrouwd met toenemende digitalisering, die gaat zorgen voor een samenleving die we ons deels nog niet voor kunnen stellen. Informatie is ‘vloeibaar’ geworden en steeds gemakkelijker beschikbaar. Allerhande apparatuur doet zijn intrede in ons leven.

Binnen onze school zijn we ons bewust van deze ontwikkeling, en het effect daarvan op wat we onze leerlingen mee moeten geven. Daarom is digitalisering ook in ons onderwijs in toenemende mate aanwezig.

Wij gebruiken software van diverse uitgevers bij het inhoud geven aan ons onderwijs. We kiezen er ook bewust voor die software te gebruiken, vanuit de overtuiging dat we leerlingen daarmee verder kunnen brengen.

Daarnaast hebben we ook de keuze gemaakt voor gemakkelijk toegankelijke apparatuur, namelijk  iPads en Chromebooks voor onze leerlingen. Om van deze apparatuur gebruik te kunnen maken worden voor de leerlingen vanaf groep 4 voor Chromebooks een G-Suite-account aangemaakt.  Zo kunnen zij onder een eigen account veilig werken op een moderne en veilige manier. U mag de leerkracht ook vragen naar het account van uw kind.
Vast gebruikte onderdelen daarin zijn: Google-docs, Google Presentations en Gmail (deze gebruiken we vooral als mogelijkheid om te delen met de leerkracht en om samen te leren werken aan documenten).
 

Ons uitgangspunt bij de keuze van hard- en software is per definitie:

·         zijn de leerlingen goed beschermd;
·         wisselen we niet meer uit dan strikt noodzakelijk;
·         hebben we daarvoor goede overeenkomsten met lveranciers?

Privacy zal immers in de komende jaren steeds belangrijker zijn. Daarom werken we waar mogelijk ook aan anonimisering van leerlinggegevens voor externe leveranciers.

U kunt op onze website de Viviani-privacyverklaring vinden.

Softwareoverzicht 

 Groep

Gebruikte software            

   1 Kleuter in Beeld
   2 Kleuter in Beeld
   3

Oefensoftware Lijn 3 
Oefensoftware Pluspunt
CITO Leerling in Beeld

   4

Oefensoftware Staal
Oefensoftware Pluspunt
CITO Leerling in Beeld

   5

Oefensoftware Staal
Oefensoftware Pluspunt
CITO Leerling in Beeld

Nieuwsbegrip XL
Blits

   6

Pluspunt digitaal
Oefensoftware Staal
CITO Leerling in Beeld

Nieuwsbegrip XL
Blink
Blits

   7

Pluspunt digitaal
Oefensoftware Staal
CITO Leerling in Beeld

Nieuwsbegrip XL
Blink
Blits

   8

Pluspunt digitaal
Oefensoftware Staal
CITO Leerling in Beeld

Nieuwsbegrip XL
Blink
Blits