Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwaliteit


Oog voor kwaliteit

Wij zorgen ervoor dat ons onderwijs van goede kwaliteit is en blijft. Daarom hanteren wij een systeem van kwaliteitszorg waarbij wij onder andere de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerkrachten en kinderen gebruiken. Ook de normen die de onderwijsinspectie hanteert en de eisen die Viviani stelt aan goed onderwijs in haar scholen zijn voor ons een belangrijk uitgangspunt. In een cyclisch systeem werken wij hier voortdurend aan.

Elkaar scherp houden 

Om kwaliteit op peil te houden of te verbeteren, evalueren we regelmatig. Het team kijkt hoe het onderwijs wordt vormgegeven en hoe het didactisch handelen in de klas is.
De intern begeleider en de directeur leggen de reguliere klassenbezoeken af.
Ook vinden incidenteel collegiale consultaties plaats; op de eigen school en op een collega-school. Binnen onze school borgen we de kwaliteit ook door gebruik te maken van kijkwijzers uit Coo7 bij het bezoek aan de groepen of leerkrachten.

Bekijk ons

Schoolplan
Inspectierapport