Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Middenbouw

Onze middenbouw bestaat uit de combinatiegroep 4/5. Het is een kleine groep waardoor er veel individuele aandacht en onderwijs op maat kan worden gegeven.

Regelmatig worden methodetoetsen afgenomen en geanalyseerd. Met deze analyses maken we ons onderwijsaanbod voortdurend passend bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. Dit kan door extra instructie, breder aanbod, extra verdiepende stof of keuzes in de hoeveelheid opdrachten.

Binnen onze combinatiegroep zijn er veel mogelijkheden om van en met elkaar te leren. Hiervoor worden veel verschillende (samen)werkvormen gebruikt. Dit samenwerkend-leren wordt bij bijna alle vakken toegepast. Een aantal doelen hiervan zijn:

1.       Bevorderen van reken- en tekstbegrip;

2.       Verfijnen van de juiste schrijfwijze;

3.       Bevorderen van het gebruik van de juiste zinsbouw;

4.       Informatie uitwisselen;

5.       Aan het denken zetten, meningsvorming;

6.       Tips en tops leren geven en ontvangen.

Op ons bord staat de dagplanning met, in het kort, het doel van elke les. Dit geeft de kinderen steun v.w.b. de structuur van de dag en de inhoud van elke les. We zien dat deze duidelijkheid erg fijn is voor de kinderen.