Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR/GMR

Advies en instemmingsrecht voor ouders en personeel

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. Het advies- en instemmingsrecht is verdeeld tussen de personeels- en de oudergeleding. Daarnaast zijn er een aantal belangrijke zaken waarin de medezeggenschapsraad als geheel adviseert of kan instemmen, namelijk het zorgbeleid, bestuurlijke samenwerking en vaststelling van schoolgids en schoolplan. Wanneer het om personeelszaken gaat dan heeft alleen de personeelsgeleding instemmingsrecht. Wanneer het over voorzieningen voor kinderen gaat, dan heeft de school de instemming van de oudergeleding nodig.

 

Contact met MR

Wilt u contact met de medezeggenschapsraad? Stuur dan uw bericht naar:

MR-Willem Alexanderschool

 

GMR Viviani

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarin zitten afgevaardigden van de medezeggenschap van scholen van de stichting. De GMR houdt zich bezig met school overstijgende zaken, zoals het beleidsplan en personeelsbeleid. De namen van de leden van de MR staan in de jaarlijkse activiteitenkalender. De namen van leden van bovenschoolse geledingen staan op de website van Viviani: 

GMR