Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verlof aanvragen

 

Leerplicht en vrijstelling vijfjarigen

Een kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Een vijfjarige leerling krijgt maximaal vijf uren per week vrijstelling. Deze regeling is bedoeld voor kinderen die de volledige schoolweek nog niet kunnen volhouden. Ook bestaat de mogelijkheid om, met toestemming van de schoolleiding, nog eens extra vijf uren vrij te krijgen.

Verlof aanvragen 

Het kan voorkomen dat een kind om een andere reden dan ziekte niet op school kan komen. Daarvoor is de verlofregeling. Het is een regeling waar school en ouders zich aan moeten houden. Het verlofformulier vindt u hier: link.
Dit formulier kunt u digitaal invullen en sturen naar: willemalexander@viviani.nl. Natuurlijk kunt u ook een formulier vragen aan de leerkracht van uw kind of aan Joke. Nadat u het formulier hebt ingevuld krijgt u het getekend retour. 

Absentie

Als een kind door ziekte of andere redenen niet op school kan komen, dan horen we dat graag van de ouders. Dit kan telefonisch of per e-mail. Mocht er geen bericht zijn, dan nemen we contact op om na te gaan waar het kind is.

Meer informatie

Alle regels over leerplicht en verlof vindt u hier: link.