Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

05.1 Toetsing

Resultaten van leren zichtbaar maken

Basisscholen zijn verplicht om te werken met een leerlingvolgsysteem (LOVS). Hiervoor gebruiken wij de Citotoetsen die we twee keer per jaar afnemen. Het geeft inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordt gebruikt om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerlingen. Deze toetsen vindt u ook terug bij het rapport van uw kind. Naast de Cito-toetsen analyseren we de methodetoetsen na elk blok, ook dit is leidend voor ons onderwijs.  

Het gaat echter niet alleen om studieresultaten. Wat we minstens zo belangrijk vinden is de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Hiervoor gebruiken wij het programma ZIEN van Parnassys. Aan de hand van de citotoetsen, methodetoetsen en de gegevens uit ZIEN wordt voor de komende periode een groepsplan gemaakt. 

 

 

Media
  • foto schoolgebouw