Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

04.3 Inspraak en ouderhulp

Ouderinspraak

Ouders hebben diverse mogelijkheden voor inspraak. 

 Medezeggenschapsraad (MR)     

Dit is een wettelijk verplicht orgaan en hierin zitten twee ouders en twee leerkrachten. Voor beleidszaken op schoolniveau heeft de schooldirectie overleg met de MR. Ook de MR kan, op eigen initiatief, punten ter bespreking met de schooldirectie inbrengen.

Er wordt 5 keer per jaar vergaderd en elke vergadering bestaat uit twee delen. In het deel voor de pauze zijn ook de klankbordgroep, de activiteitencommissie, het aanspreekpunt van het klussenteam en de directeur aanwezig. Na de pauze vergadert de MR zelfstandig. 

 

Onderstaande groepen zijn niet wettelijk verplicht, maar van groot belang voor de organisatie van onze school. 

De activiteitencommissie (AC)

Hierin zitten enkele ouders en een leerkracht. De ouders helpen bij de organisatie van verschillende activiteiten in en rond de school. Zij plannen zelfstandig vergaderingen in en een afgevaardigde is aanwezig bij het eerste deel van de MR-vergaderingen. De AC werkt aan een eigen reglement. 


De klankbordgroep 

Hierin zitten enkele ouders/verzorgers die meedenken over plannen die ontwikkeld worden. Zij kunnen de MR en/of directie gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op de school. De klankbordgroep kan geen besluiten nemen maar adviezen worden wel meegewogen in de besluitvorming van het team en de MR. 

Klussenteam 

Hierin zitten enkele ouders die graag de handen uit de mouwen willen steken om ons te helpen de grotere klussen in en om de school te klaren. Zij doen graag een beroep op andere ouders. 

Schoonmaken 

Dagelijks wordt onze school schoongemaakt door een vaste kracht. Dit gebeurt goed, maar niet alles kan schoongemaakt worden binnen de tijd die daarvoor staat. We vinden een schone school belangrijk en vragen drie keer per jaar of ouders ons hierbij willen helpen. Dit doen we ‘s avonds. In de zomervakantie, vlak voor de start van het nieuwe schooljaar, vragen we ouders om ons te helpen, zodat we het nieuwe jaar kunnen starten in een schone school. Deze schoonmaak gebeurt ‘s ochtends en ook de kinderen van ouders die komen helpen zijn hierbij van harte welkom.

We zijn trots op onze ouders en waarderen de inzet enorm! Zonder deze inzet zouden we niet zo kunnen functioneren als we nu doen. Mocht u geïnteresseerd zijn en graag mee willen denken en/of mee willen helpen dan horen wij dat graag. 

Media
  • foto schoolgebouw