Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

04.0 Ouders en school

Ouders en school in gesprek

Zoals in het voorwoord van de informatiegids is benoemd vormt een goede communicatie met ouders een speerpunt binnen onze school. We streven samen het doel na om het beste uit een kind te halen en daarbij hebben ouders, kind en school hun eigen verantwoordelijkheden. Onze communicatie is open en transparant en wij verwachten dit ook van ouders. Wij ontvangen graag feedback en stimuleren ouders om mee te denken, zowel als het gaat om de ontwikkeling van hun kind als om het functioneren van de schoolorganisatie.

Media
  • foto schoolgebouw