Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

03.2 Sociale en fysieke veiligheid

Je veilig voelen op school

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen jaarlijks een leerling tevredenheidspeiling af waarbij ook de veiligheidsbeleving een rol speelt. Hiervoor maken wij gebruik van de vragenlijsten van WMK (Werken Met Kwaliteit) via Parnassys. Ook vullen we jaarlijks Zien in, een online observatieprogramma op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. We bespreken dit intern met de duo-collega’s en de intern begeleider.

Media
  • foto schoolgebouw