Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

03.1 Veiligheid

Veilig werken

Het tijdig signaleren van problemen en grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesten) en daarop adequaat ingrijpen, horen bij een veilig schoolklimaat. Dit is een pijler onder ons onderwijs en hiervoor gebruiken wij de methode Kwink. Het is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid voor groep 1 t/m 8. Het biedt een doordacht programma dat is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Ook binnen onze godsdienstmethode Trefwoord komt dit veelvuldig aan de orde. We gaan hierbij uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school, kinderen en ouders.
Binnen de veiligheidsorganisatie op onze school zijn de volgende drie functies opgesteld:

3.1.1      Preventiemedewerker
               Taakomschrijving
              • Opstellen van de RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) en het maken van een plan van aanpak.
              • Uitvoeren van maatregelen zoals beschreven in het plan van aanpak.
              • Adviseren van en overleggen met de medezeggenschapsraad.
              • Uitvoeren van preventieve taken in samenwerking met de hoofd BHV-er
Op onze school wordt deze taak uitgevoerd door Joke Siebrng.

3.1.2      Contactpersoon en anti-pestcoördinator
               Taakomschrijving:
               • Aanspreekpunt voor alle vragen/opmerkingen en klachten met betrekking tot sociale veiligheid, inclusief                     pestgedrag.
              • Actualiseren van het schoolveiligheidsplan/anti-pestprotocol.
              • Bijhouden van incidentenregistratie.
Op onze school wordt deze taak uitgevoerd door Hellen Woltmeijer: h.woltmeijer@viviani.nl

3.1.3     Contactpersoon hoofd BHV'er
             Taakomschrijving:
            • Actualiseren van het bedrijfsnoodplan.
            • Vormgeven en onderhouden van BHV-organisatie.
            • Preventieve taken uitvoeren op het gebied van fysieke veiligheid.
Op onze school wordt deze taak uitgevoerd door Hetty Flens: h.flens@viviani.nl


Media
  • foto schoolgebouw