Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

03.0 Ondersteuning van de leerling

Werken aan wat werkt

We hanteren de werkwijze ‘Werken aan wat werkt’. We kijken naar de mogelijkheden van kinderen en proberen daarop aan te sluiten. Het is een positieve benadering, waarbij de nadruk wordt gelegd op wat kinderen wél i.p.v. wat ze níet kunnen.
Daarnaast kiezen we ervoor om kinderen van elkaar te laten leren en wordt er gewerkt met maatjes. Ook hebben we vier dagen per week een onderwijsassistent die groepjes kinderen begeleidt.

Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft is er veel contact tussen de school en ouders. De Intern begeleider kijkt mee en voert gesprekken met leerkrachten, ouders en externen. Ook de inzet van externen gaat altijd in overleg met ouders. Mochten wij een kind niet de ondersteuning kunnen bieden die nodig is dan zullen wij, samen met ouders, een passende oplossing zoeken.

Media
  • foto schoolgebouw