Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Voorwoord

Welkom in onze schoolwiki


Een goede communicatie en samenwerking met ouders is voor ons een speerpunt. Wij vinden het belangrijk dat we niet alleen een goede relatie opbouwen met onze kinderen, maar ook met hun ouders. Kinderen leren namelijk beter en gaan met meer plezier naar school als hun ouders bij de school betrokken zijn. Daarom investeren wij in een goede communicatie, zodat ouders zich verbonden kunnen voelen met onze school en de leerkrachten.

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u, naast onze visie en missie, praktische informatie over schooltijden, vakanties, studiedagen en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Daarnaast kunt u hierin lezen met welke ontwikkelpunten we het komende jaar aan de slag gaan.

Vanwege corona is er maar beperkt oudercontact mogelijk. Voor vragen, opmerkingen of iets anders kunt u altijd contact met ons opnemen en een afspraak maken om even langs te komen.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. We wensen u veel leesplezier.

Team CBS Willem-Alexander
Media
  • foto schoolgebouw